Giải pháp
giải pháp PC cho khách sạn, trường học
Ngày nay , mọi người thích mọi thứ điều tinh tế, tinh tế càng nhiều càng tốt.Lần đầu khi máy tính mới ra, nó thực sự là một cái máy khổng lồ. Với sự phát triển của máy tính cá nhân , Tabblet và smartphone, bây giờ mọi thứ điều trở thành đơn giản .
Call Center
Call Center là một nền tảng để xử lý yêu cầu của khách hàng. Call Center có thể làm tăng hiệu quả hoạt động hình ảnh của doanh nghiệp và công ty, để tiếp thị doanh nghiệp , nó là giải pháp tiết kiệm chi phí
Đối tác - Khách hàng
  • Call Center
  • Canon
  • Panasonic